Dom pasywny

Standard domu pasywnego jest najbardziej rygorystycznym standardem efektywności energetycznej  Budynki, które spełniają te rygorystyczne normy dotyczące charakterystyki energetycznej,
zużywają o 80 procent mniej energii niż konwencjonalne budynki 
Zapewniają doskonałą jakość powietrza, lepszą trwałość i niezwykły komfort


Największą efektywność uzyskuje się dzięki połączeniu:

- szczelnej obudowy budynku
- wysokowydajnych energooszczędnych drzwi i okien
- wysokosprawnego odzysku energii mechanicznej 
- pasywnej orientacji słonecznej i konstrukcji bez mostków termicznych 
-  konstrukcji wolnej od mostków termicznych

Na życzenie klienta wykonujemy pomiary powykonawcze sprawdzające poprawność  wykonanych prac

Szczelna obudowa budynku

Warstwa hermetyczna  jest jednym z najważniejszych elementów budownictwa pasywnego i jest prawdopodobnie najtrudniejsza do osiągnięcia Ucieczka powietrza przez elementy budynku powoduje utratę energii
Może zagrozić trwałości konstrukcji, zatrzymując opary wodne w miejscach do tego nie przygotowanych

Energooszczędne okna i drzwi

W budynkach budowanych konwencjonalnie okna są jednym z największych obszarów przecieków powietrza i strat energii. Budynki domów pasywnych stawiają na wysokowydajne, specjalnie zaprojektowane okna i drzwi, aby wyeliminować ten problem

Odzyskiwanie energii

Oprócz mniejszych elementów mechanicznych w budynkach pasywnych znajdują się systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii, określane również jako rekuperacja  Po prostu jednostki te są płucami każdego budynku pasywnego, stale dostarczając do domu świeże przefiltrowane powietrze Rekuperatory nie tylko zapewniają wyższą jakość powietrza w pomieszczeniach, ale także zapewniają zarządzanie wilgocią, radykalnie poprawiając komfort domowników

Orientacja słoneczna

Projekty domów pasywnych są analizowane, aby wykorzystać naturalne środowisko  Przed budową każdy dom pasywny jest starannie modelowany i dopasowany do jak najlepszej pozycji kąta padania słońca

Konstrukcja wolna od mostków termicznych

Aby utrzymać stałą, komfortową temperaturę, ściany montażowe muszą być nie tylko dobrze izolowane, ale również pozbawione mostków termicznych
Domy pasywne to super izolowane konstrukcje, które drastycznie zmniejszają obciążenie ogrzewania i chłodzenia  Większość domów pasywnych wymaga tak niewielkiego ogrzewania, że ​​często mówi się, że można je ogrzewać suszarką do włosów